ОТОЗВАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ

№ доверенности

Дата выдачи доверенности

Ф.И.О. уполномоченного лица

№ и дата приказа

Дата прекращения действия доверенности

5

от 31.01.2019 г.

 

Лунина С.В.

230/2-ОД от 28.06.2019 г.

01.07.2019 г.

5.2

от 31.01.2019 г.

Лунина С.В.

230/2-ОД от 28.06.2019 г.

01.07.2019 г.

48

от 03.07.2019 г.

Рябоволова Т.Е.

14-ОД от 24.07.2019 г.

24.07.2019 г.

78

от 04.12.2019 г.

Нанка С.В.

6-ОД от 03.03.2020 г.

03.03.2020 г.

40.1

от 05.12.2019 г.

Смирнова Елена Владимировна

8-ОД от 18.03.2020 г.

18.03.2020 г.

77

от 05.12.2019 г.

Смирнова Елена Владимировна

8-ОД от 18.03.2020 г.

18.03.2020 г.

45

от 09.01.2020 г.

Москвина Екатерина Александровна

25-ОД от 29.05.2020 г.

29.05.2020 г.

45.2

от 09.01.2020 г.

Москвина Екатерина Александровна

25-ОД от 29.05.2020 г.

29.05.2020 г.

25

от 20.01.2020 г.

Яковлев Михаил Геннадьевич

137-ОД от 07.10.2020 г.

07.10.2020 г.

66

от 01.02.2021 г.

Ишутина Елена Васильевна

22-ОД от 15.02.2021 г.

15.02.2021 г.

67

от 11.01.2021 г.

Мущинкина Анастасия Олеговна

63-ОД от 17.05.2021 г.

25.05.2021 г.

60

от 18.01.2021 г.

Живова Полина Валентиновна

80-ОД от 29.06.2021 г.

29.06.2021 г.

59

от 18.01.2021 г.

Федотова Светлана Вячеславовна

97-ОД от 10.08.2021 г.

10.08.2021 г.

85

от 27.05.2021 г.

Иванова Екатерина Анатольевна

113-ОД от 27.09.2021 г.

04.10.2021 г.

69

от 11.01.2021 г.

Ускова Мария Владимировна

127/1-ОД от 26.10.2021 г.

27.10.2021 г.

69.2

от 11.01.2021 г.

Ускова Мария Владимировна

127/1-ОД от 26.10.2021 г.

27.10.2021 г.

71

от 10.01.2022 г.

в части полномочий Архиповой Александры Юрьевны

106/2-ОД от 31.01.2022 г.

31.01.2022 г.

58

от 10.01.2022 г.

Гаврилова Ольга Олеговна

25-ОД от 07.02.2022 г.

07.02.2022 г.

39

от 01.01.2022 г.

Терентьев Максим Александрович

51-ОД от 22.03.2022 г.

23.03.2022 г.

40

от 01.01.2022 г.

Терентьев Максим Александрович

51-ОД от 22.03.2022 г.

23.03.2022 г.

41

от 01.01.2022 г.

Терентьев Максим Александрович

51-ОД от 22.03.2022 г.

23.03.2022 г.

42

от 01.01.2022 г.

Терентьев Максим Александрович

51-ОД от 22.03.2022 г.

23.03.2022 г.

43

от 01.01.2022 г.

Терентьев Максим Александрович

51-ОД от 22.03.2022 г.

23.03.2022 г.